Lady Sarashina – Opéra de Lyon

Stagiaire assistant

Septembre 2008
Création de l’Opéra de Lyon de Lady Sarashina de Peter Eötvös
Stagiaire assistant de l’éclairagiste Yukiko Yoshimoto.

Distribution :
Direction musicale : Peter Eötvös
Mise en scène et chorégraphie : Ushio Amagatsu
Décors : Natsuyuki Nakanishi
Costumes, maquillages et coiffure : Masatomo Ota
Lumières : Yukiko Yoshimoto, Ushio Amagatsu 

Représentations :
– Opéra de Lyon
– Opéra Comique (Paris)